Het Evangelie is een kracht van God tot redding, voor een ieder die gelooft!

"Gods Woord is de autoriteit in ons leven.... Gebed is de motor van onze gemeente en onze relatie met God.... De daad is wat volgt, een geloof zonder goede werken is een dood geloof....".

Welkom bij Woord, Gebed en Daad

Door het horen van het Woord komt iemand tot geloof. Rom.10:17

Dat de bijbel onveilbaar Gods Woord is, en daarom de autoriteit in ons leven is…

Adres voor samenkomst:
Kaatsland 11, 8608 CS Sneek

Woordverkondigingen

Getuigenissen