Onze visie
Door het horen van het Woord komt iemand tot geloof. Rom.10:17

Onze visie

  •  Door het horen van het Woord komt iemand tot geloof. Rom.10:17
  •  We zijn geroepen tot een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, en een heilig volk, dat God zich ten eigendom maakte, om de grote daden te verkondigen van Hem die ons riep vanuit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht! 1 Pet.2:9
  •  Want wij schamen ons het evangelie niet, want het is een kracht van God, tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Rom.1:16
  •  God wil niet dat er mensen verloren gaan, Eze.18:23 maar heeft alles mogelijk gemaakt voor redding, en Hij verlangt er naar dat de mens zich bekeert en leeft!

Als we om ons heen kijken zien we een wereld die in rap tempo regelrecht naar het verderf gaat.
Wat mensen ook lijken te proberen, het gaat niet lukken om er een betere wereld van te maken, hoe hard men het ook probeert.

Gelukkig hoeven we dit ook niet van mensen te verwachten, en is er een Schepper die de Schepping gemaakt heeft, en ZichZelf bekend heeft gemaakt door Zijn Woord, en in Zijn Zoon Jezus Christus, welke kwam om de mens wederom te verzoenen met God!

De mens is beladen met een zondelast, welke een kloof heeft gemaakt tussen God en de mens, deze schuld is voor de mens niet in te lossen, maar Jezus heeft deze schuld voor iedereen persoonlijk gedragen, en betaald, al wat we hoeven te doen is het te aanvaarden, te geloven, en ons te bekeren!

De tijd dringt, we weten op grond van Gods Woord dat Gods rechtvaardige oordeel spoedig over alle zonde en ongerechtigheid geveld zal worden, en geen zondaar houdt stand.

Wij voelen ons geroepen om het Woord te verkondigen, om mensen te vertellen van Zijn redding en verlossing, van Zijn weldaden welke Hij ons in Zijn barmhartigheid schenkt, en verlangen er naar dat het nog bij vele mensen bekend mag worden dat Jezus werkelijk redt!
God wil niet dat er mensen verloren gaan onder Zijn rechtvaardig oordeel, maar God is rechtvaardig, en zal de ongerechtigheid spoedig oordelen.
Daarom is Jezus gekomen, om te redden dat wat verloren dreigt te gaan, God heeft alles gedaan om voor ieder mens redding mogelijk te maken!
Ben jij al bereid om het te aanvaarden? Zie jij de noodzaak?

Het evangelie is een kracht van God tot redding, voor een ieder die gelooft!

– We willen als gemeente graag mensen bereiken, om de weg naar de Here Jezus zichtbaar te maken, en ze naar Hem toe te leiden.
– We zien uit naar Zijn terugkomst, en streven er naar om klaar te staan als Hij komt.
– De gemeente van Christus kenmerkt zich door broeder- / zusterliefde
– De deur van onze gemeente staat open voor ieder mens die het op het hart heeft gekregen om te komen.
– De gemeente is niet slechts een bijeenkomst op zondag morgen waar we gezellig bij elkaar komen, maar een wezenlijk onderdeel van ons Christen leven, waar we onderwijs vinden, bemoedigd worden, of een ander kunnen bemoedigen en allen opgebouwd worden door het Woord van God dat gesproken wordt.
– De gemeente is het lichaam van Christus, waarbij het lichaam uit vele leden bestaat, met ieder afzonderlijk een functie of taak, Jezus Christus is het hoofd van de gemeente!
Zo streven we er naar dat iedereen participeert op, en een aandeel heeft in de gemeente.
– De Here Jezus was het licht op de aarde, en heeft Zijn licht laten schijnen in Zijn onderwijs, Zijn sterven en Zijn opstaan, tot aan Zijn opname toe.
Nu zijn wij, zijn dicipelen, het licht op aarde, en dienen onze roeping voort te zetten totdat we thuis geroepen worden, of de grote opname komt.