BELEIDSPLAN / ANBI

De evangelie gemeente Woord, Gebed en Daad is erkend als ANBI, (algemeen nut beogende instelling) instelling.
Giften en schenkingen aan WGD-Sneek zijn daarom fiscaal aftrekbaar.

Gegevens:

Statutaire naam: Stichting woord, gebed en daad Sneek
Gevestigd te: Sneek
Rechtsvorm: Stichting
Opgericht: 10-04-1997
RSIN: 805936622
Bezoekadres: Kaatsland 11, 8608CX, Sneek
Webpagina: www.wgd-sneek.nl

Bestuurders:

Voorzitter: D. de Leeuw
Penningmeester: R. Toxopéus
Secretaris: D. Hanzi

Beloningen
Alle sprekers in de gemeente voor de Woordverkondiging doen dit op vrijwillige basis, mocht er een gastspreker van buitenaf komen, dan zijn reiskosten de enig mogelijke vergoeding tot nu toe.
Alle mensen die helpen met het controleren en sorteren van de goederen voor Roemenië doen dit ook op vrijwillige basis, en ook degenen die actief mee gaan op de reis doen dit vrijwillig, hier staan geen beloningen tegenover.

 

Beleidsplan:

Doel:
De gemeente heeft als primair doel het vereren van God, en het kenbaar maken van Gods heilsplan voor de mensen d.m.v. het verkondigen van het evangelie en de grote daden Gods.

Dit alles onder leiding van de Heilige Geest, en door het onderwijs van de Here Jezus Christus, het levende Woord.

Het verzorgen van erediensten op zondagochtend, alsmede het samenkomen voor bijbelstudies en bidstonden op verschillende momenten.

Zodat dit alles mag leiden tot een leven van bekering, redding en wedergeboorte, wat uitsluitend het werk is van de Heilige Geest, die ons bekwaam maakt als dicipelen van de Here Jezus, om dicipelen te maken.

Sinds jaar en dag werden er een paar keer per jaar hulpgoederen transporten naar Roemenië georganiseerd, om zeer arme mensen in de buurt van de stad Gileaü te voorzien van basisbehoeften zoals kleding en klein huisraad.

Deze goederen zijn afkomstig van mensen die het aanbieden aan onze gemeente voor dit genoemde doel.

Al de spullen worden zorgvuldig door de handen genomen en gecontroleerd op bruikbaarheid, vervolgens gesorteerd en ingepakt voor transport.

In verband met de grote veranderingen door toedoen van de “corona” maatregelen is er in 2020 slechts 1 rit geweest, en uiteindelijk is het transport geheel gestopt.

Om de erediensten te kunnen huisvesten wordt er een ruimte gehuurd in het wijkgebouw, in de Lemmerweg west, te Sneek.

Voorheen hadden we enkel op zondagochtend beschikking over deze ruimte, maar sinds oktober 2021 hebben we beschikking over een “eigen vaste ruimte”welke we volledig ter beschikking hebben.

Financiën:
De huurkosten van deze permanente ruimte zijn ver-drievoudigd ten op zichte van de oude huurprijs voor de ruimte alleen op zondagochtend.

Daarnaast zijn er extra kosten voor gas, elektra en water.

Al deze kosten kunnen we dragen met onze gemeente, aangezien er flinke kosten uitgespaard blijven zonder het goederenvervoer naar Roemenië.

Al de inkomsten die we ontvangen komen uit giften en collectes.

Deze worden gestort op een rekening van de ING bank waar vanuit alle bankzaken gedaan worden.

De collectes, en giften welke geschonken worden aan de gemeente worden gebruikt om de kosten van de huur e.d. van de ruimte voor de erediensten te voldoen, alsmede de georganiseerde activiteiten.

Bijgevoegd een staat van baten en lasten, welke nu jaarlijks gepubliceerd zal worden!

Baten en lasten 2021