Wij geloven...
Dat Jezus Christus, de Zoon van God, het Levende Woord is.

Wij geloven

  • Dat de bijbel onveilbaar Gods Woord is, en daarom de autoriteit in ons leven is om steeds weer naar toe te gaan, om vanuit te handelen en te leven.

Alleen Gods Woord, en het gehele Woord van God.

  • Dat God één God is, die Zichzelf geopenbaard heeft in drie personen.

God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest.

Ook wel genoemd de drie-enige God, of Heilige drie-eenheid.

  • Dat Jezus Christus, de Zoon van God, het Levende Woord is.
  • Dat Jezus geboren is uit een maagd, gestorven is aan een houten kruis, en ten derde dage weer opgestaan is uit de dood, een vleselijke opstanding.
  • Dat niemand tot God de Vader komt dan door Jezus Christus’ redding te aanvaarden.

Alleen door het kostbare bloed van Jezus, dat vergoten werd aan het kruis, is er redding van zonden, en verzoening met God mogelijk. Dit alles uit pure genade van God.

  • Dat slechts alleen door wedergeboorte, dat uitsluitend het werk van de Heilige Geest is, we het hemels koninkrijk kunnen binnen gaan. Wedergeboorte = Noodzakelijk.

We mogen komen zoals we zijn, om vervolgens niet te blijven zoals we zijn, maar door wedergeboorte een geheel nieuwe schepping te worden, naar Zijn wil.

  • Dat Jezus terugkomt om de Zijnen op te halen, en zal oordelen over de levenden en de doden. Maranata.