Verslag jaarvergadering 2020
Datum 20-01-2021 Aanvang 19:30 u Locatie Smidstraat 26b, Sneek

Notulen:

Dirk opent de vergadering, Barbara verzorgd het verslag.

Ondanks de grote veranderingen door de “corona maatregelen” is er nog steeds een grote behoefte voor een ruimte / locatie waar we volledig beschikking over hebben om bij elkaar te komen voor de diensten, alsmede bijbelstudie en bidstonden.
Nu hebben we alleen op zondag ochtend beschikking over de huidige ruimte, welke we ook steeds weer opgeruimd achter moeten laten.
Bijbelstudie en bidstonden worden nu gedaan bij leden van de gemeente.

Er is dus een levende behoefte voor een vaste ruimte, welke ons de mogelijkheid biedt om te kunnen groeien, en waar vanuit we verschillende activiteiten kunnen verzorgen.

Nu is er een ruimte aangeboden in het wijkgebouw waar we reeds zitten, de huur bedraagd € 700,-
per maand, dit is flink meer dan we nu per maand kwijt zijn, maar het bied wel de mogelijkheden die we als gemeente zoeken.
Er is een eigen keukentje, en we kunnen er dagelijks naar toe als we dit zouden willen.
De locatie komt per 01-10-2021 beschikbaar.

Dit brengt ook weer extra taken met zich mee om alles netjes en draaiende te houden.
Gayana geeft aan te willen helpen met het schoonmaken van de ruimte, Barbara geeft aan zich te ontfermen over de keuken met bijvoorbeeld verzorgen van de koffie e.d.
Ook voor bijvoorbeeld de afwas na de dienst tonen Ezra en Jetske zich bereid, ook dit kunnen we gemakkelijk met elkaar regelen.

Daniël, Dirk en Ronny zijn altijd ruim voor de dienst aanwezig voor gebed vooraf, en het verwelkomen van de mensen.

Ook op de vorige vergadering is het verlangen voor een eigen ruimte reeds nadrukkelijk besproken, en we beschouwen het dan ook als gebedsverhoring, en voorzienigheid van de Heere dat er een mogelijkheid is gekomen.
We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen, en tot zegen zal zijn.

Gebedspunt:
We hebben Godsvruchtige mannen en vrouwen nodig, die bereid zijn in Gods bediening te staan.
Zo hebben we bijvoorbeeld iemand nodig die aangesteld kan worden over de kinderen en de jeugd van de gemeente.
We denken ook aan evangelisatie, al dan niet in deze wijk.
Met een vaste ruimte kunnen we mensen uit de buurt uitnodigen voor bv een filmavond met een duidelijk thema, koken met de jeugd en samen eten.
Ook een koffiemiddag met de mogelijkheid tot gesprek en/of gebed wordt zo mogelijk.
We weten dat het de Heere Zelf is Die de gemeente bouwt, dus we zien er naar uit wat er mag gebeuren.
We hebben afgelopen december Liza verhuisd van Sneek naar Grou, het was fijn om dat met de gemeente te kunnen doen, dank aan een ieder die geholpen heeft.

De nieuwe website is onlangs ook “in de lucht”, we zijn blij met het resultaat, zo heeft de gemeente ook online een duidelijk gezicht gekregen.

Er zijn geen ingezonden stukken, en iedereen is het eens met de notulen.

Dirk bedankt een ieder voor zijn / haar komst, en Ronny sluit af met gebed.

Inkomsten 2020 € 12,478,90
Uitgaven 2020 € 10,019,94

Inkomsten 2019 € 10,911,61
Uitgaven 2019 € 10,418,23